Chýba vám v obci Jakubany nejaký obchod, služba alebo aktivita ? Pridať

Okolité obce
Chmeľnica Nová Ľubovňa
Počasie

Teraz
Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa